Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάθεση Υπηρεσίας Τεχνικού Συμβούλου ταφικών μνημείων

26 Οκτωβρίου, 2020 13:54

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάθεση Υπηρεσίας Τεχνικού Συμβούλου ταφικών μνημείων.