ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για τη «Λειτουργία ΧΥΤΑ και Ανακύκλωσης Φο.Δ.Σ.Α. Δήμου Σύρου Ερμούπολης»

20 Οκτωβρίου, 2020 14:11

Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την εργασία «Λειτουργία ΧΥΤΑ και Ανακύκλωσης Φο.Δ.Σ.Α. Δήμου Σύρου Ερμούπολης».