ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Προμήθειας καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες του Δήμου Σύρου- Ερμούπολης και των Νομικών Προσώπων του περιόδου 2020-2022.

6 Νοεμβρίου, 2020 12:45

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  Προμήθειας καυσίμων θέρμανσης και κίνησης   για τις ανάγκες του Δήμου Σύρου- Ερμούπολης και των Νομικών Προσώπων του  περιόδου 2020-2022.