Διαγωνισμοί

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Προμήθειας καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες του Δήμου Σύρου- Ερμούπολης και των Νομικών Προσώπων του περιόδου 2020-2022.
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  Προμήθειας καυσίμων θέρμανσης και κίνησης   για τις ανάγκες του Δήμου Σύρου- Ερμούπολης και των Νομικών Προσώπων του  περιόδου 2020-2022.
Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάθεση Υπηρεσίας Τεχνικού Συμβούλου ταφικών μνημείων
Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάθεση Υπηρεσίας Τεχνικού Συμβούλου ταφικών μνημείων.
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Μίσθωσης Χώρου για την εξυπηρέτηση Οχημάτων Μονίμων Κατοίκων και Επισκεπτών της Σύρου εντός των ορίων της Κοινότητας Ερμούπολης
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Μίσθωσης Χώρου για την εξυπηρέτηση Οχημάτων Μονίμων Κατοίκων και Επισκεπτών της Σύρου εντός των ορίων της Κοινότητας Ερμούπολης.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για τη «Λειτουργία ΧΥΤΑ και Ανακύκλωσης Φο.Δ.Σ.Α. Δήμου Σύρου Ερμούπολης»
Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την εργασία «Λειτουργία ΧΥΤΑ και Ανακύκλωσης Φο.Δ.Σ.Α. Δήμου Σύρου Ερμούπολης».
Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου «Εργασίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων δημοτικού κολυμβητηρίου ν. Σύρου»
Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου «Εργασίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων δημοτικού κολυμβητηρίου ν. Σύρου».
Περίληψη Διακήρυξης – Ανακοίνωση για Μίσθωση Ειδικού Νηπιαγωγείου 2020
 Από το Δήμο Σύρου- Ερμούπολης ανακοινώνεται ότι ο Δήμος ενδιαφέρεται να προβεί σε απευθείας μίσθωση ακινήτου με σκοπό τη στέγαση του Ειδικού Νηπιαγωγείου Ερμούπολης για τα σχολικά έτη 2020-2021 και 2021-2022 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/11-03-2020).  Καλούνται οι ιδιοκτήτες ακινήτων να καταθέσουν μέχρι την Τρίτη 15/09/2020 το ενδιαφέρον […]
Επισκευές – Συντηρήσεις σε σχολικά κτίρια Δήμου Σύρου – Ερμούπολης (Β’ Φάση)
Επισκευές – Συντηρήσεις σε σχολικά κτίρια Δήμου Σύρου – Ερμούπολης (Β’ Φάση)
Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας για τις «Μελέτες για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακου συγκροτήματος ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΥΡΟΥ “ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΪΟ”»
Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας για τις «Μελέτες για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακου συγκροτήματος ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΥΡΟΥ “ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΪΟ”»
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Προμήθειας δύο απορριμματοφόρων οχημάτων
Νέα Προκήρυξη Σχετικό έγγραφο:
  • Kατηγορίες