Αποφάσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ 207/2020 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Έγκριση ή μη αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων Γ’ τριμήνου 2020 Δήμου Σύρου-Ερμούπολης
ΑΠΟΦΑΣΗ 205/2020 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ΤΑΠ
ΑΠΟΦΑΣΗ 206/2020 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Αποδοχή δωρεών στο Δήμο Σύρου-Ερμούπολης
ΑΠΟΦΑΣΗ 204/2020 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Εξουσιοδότηση Νομικού Συμβούλου για παράσταση στον Άρειο Πάγο
ΑΠΟΦΑΣΗ 203/2020 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Διαγραφή οφειλετών από χρηματικό κατάλογο
ΑΠΟΦΑΣΗ 202/2020 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Υποέργο 1:Υπηρεσία Τεχνικού Συμβούλου για το έργο συντήρησης και αποκατάστασης 4 διατηρητέων ταφικών μνημείων στο Κοιμητήριο Αγ. Γεωργίου της Ερμούπολης Σύρου».
ΑΠΟΦΑΣΗ 201/2020 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Έγκριση ή μη παράτασης ισχύος σύμβασης «Συντήρησης και χρήσης ηλεκτρονικού εξοπλισμού θεάτρου Απόλλων και Πνευματικού Κέντρου Ερμούπολης» ετήσιας διάρκειας 2019-2020
ΑΠΟΦΑΣΗ 200/2020 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Διαγραφή οφειλετών από χρηματικό κατάλογο
ΑΠΟΦΑΣΗ 199/2020 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Διαγραφή οφειλετών από χρηματικό κατάλογο
Υποκατηγορίες
  • Kατηγορίες