Αποφάσεις

Απόφαση 234/2020 Δημοτικού Συμβουλίου
«Έγκριση της 04/20-10-2020 Απόφασης του Δ.Σ. της Αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας «Πολυδύναμο Κέντρο Κοινωνικής Παρέμβασης Νομού Κυκλάδων», με θέμα: Μεταφορά της υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων «Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Δήμου Σύρου Ερμούπολης» (ΚΔΑΠ ΜΕΑ) και «Βοήθεια στο Σπίτι Δήμου Μυκόνου», στον Δήμο Σύρου Ερμούπολης και Δήμο Μυκόνου αντίστοιχα και β) Έγκριση μεταφοράς […]
Απόφαση 246/2020 Δημοτικού Συμβουλίου
«Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Δήμου Σύρου – Ερμούπολης οικ. έτους 2019»
Απόφαση 245/2020 Δημοτικού Συμβουλίου
«Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Δήμου Σύρου – Ερμούπολης οικ. έτους 2019»
Απόφαση 242/2020 Δημοτικού Συμβουλίου
«Έγκριση 6ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης ο.ε. 2020»
Απόφαση 241ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ/2020 Δημοτικού ΣΥμβουλίου
«Έγκριση παραχώρησης χώρου στην Στρατιωτική Υπηρεσία προς χρήση»
Απόφαση 240/2020 Δημοτικού Συμβουλίου
Έγκριση υπαγωγής στις εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις
Απόφαση 235/2020 Δημοτικού Συμβουλίου
«Έγκριση σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεση / βραχεία διαχείριση των συνεπειών από εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης»
Πινάκιο 23/2020 Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου
Πινάκιο 23/2020 Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου
ΑΠΟΦΑΣΗ 217/2020 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Έγκριση ή μη κατάστασης οικονομικά αδύναμων πολιτών
Υποκατηγορίες
  • Kατηγορίες