Απόφαση 246/2020 Δημοτικού Συμβουλίου

27 Νοεμβρίου, 2020 11:40

«Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Δήμου Σύρου – Ερμούπολης οικ. έτους 2019»