Απόφαση 245/2020 Δημοτικού Συμβουλίου

27 Νοεμβρίου, 2020 11:38

«Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Δήμου Σύρου – Ερμούπολης οικ. έτους 2019»