Απόφαση 242/2020 Δημοτικού Συμβουλίου

27 Νοεμβρίου, 2020 11:35

«Έγκριση 6ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης ο.ε. 2020»