Απόφαση 241ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ/2020 Δημοτικού ΣΥμβουλίου

27 Νοεμβρίου, 2020 11:32

«Έγκριση παραχώρησης χώρου στην Στρατιωτική Υπηρεσία προς χρήση»