Απόφαση 240/2020 Δημοτικού Συμβουλίου

27 Νοεμβρίου, 2020 11:31

Έγκριση υπαγωγής στις εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις