Απόφαση 235/2020 Δημοτικού Συμβουλίου

27 Νοεμβρίου, 2020 11:30

«Έγκριση σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεση / βραχεία διαχείριση των συνεπειών από εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης»