Απόφαση 234/2020 Δημοτικού Συμβουλίου

27 Νοεμβρίου, 2020 13:28

«Έγκριση της 04/20-10-2020 Απόφασης του Δ.Σ. της Αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας «Πολυδύναμο Κέντρο Κοινωνικής Παρέμβασης Νομού Κυκλάδων», με θέμα: Μεταφορά της υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων «Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Δήμου Σύρου Ερμούπολης» (ΚΔΑΠ ΜΕΑ) και «Βοήθεια στο Σπίτι Δήμου Μυκόνου», στον Δήμο Σύρου Ερμούπολης και Δήμο Μυκόνου αντίστοιχα και β) Έγκριση μεταφοράς της υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος «Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Δήμου Σύρου Ερμούπολης» (ΚΔΑΠ ΜΕΑ), και του προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. που απασχολείται σε αυτό, στο Δήμο Σύρου Ερμούπολης.»