Απαλλαγή Τελών

15 Ιουλίου, 2020 20:07

Μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου Σύρου Ερμούπολης και τον έλεγχο νομιμότητας της από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, τίθεται στην διάθεση των πολιτών ηλεκτρονική εφαρμογή μέσω της οποίας θα υποβληθούν οι αιτήσεις για απαλλαγή από τα τέλη καθαριότητας για τις επιχειρήσεις που διέκοψαν την λειτουργία τους.

Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις που διέκοψαν τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού  μπορούν να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά σχετική φόρμα με τα στοιχεία τους, τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και τον ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας. Προς επικύρωση των προηγουμένων θα πρέπει να επισυνάπτεται υποχρεωτικά αντίγραφο της προσωποποιημένης πληροφόρησης από το taxisnet.

Η διεκπεραίωση των αιτήσεων θα γίνει ηλεκτρονικά από το τμήμα Δημοτικών Προσόδων του Δήμου μας το οποίο θα αναλάβει τον έλεγχο των αιτήσεων και την αποστολή των σχετικών στοιχείων στον ΔΕΔΗΕ. Οι αιτούντες θα ενημερώνονται μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δήλωσαν για την  πορεία του αιτήματός τους καθώς και για την έγκρισή του από την δημοτική υπηρεσία.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις καλούνται να υποβάλλουν τη σχετική αίτησή τους έως 21/08/2020 προκειμένου να τύχουν των σχετικών απαλλαγών το επόμενο διάστημα στο παρακάτω link:

https://apallagi-telon.crowdapps.net/

Ετικέτες: