Δημοσίευση αιτήματος παρόχου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης σε δημόσια και κοινόχρηστα ακίνητα

18 Νοεμβρίου, 2020 14:13

Δημοσίευση αιτήματος παρόχου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών.